Specials
Beautiful x 16 Beautiful x 32 Cialis 20mg x 32 Jelly 100mg x 16 Viagra 100mg x 32
 
Kundvagn
0 produkter
 
Favoriter
Viagra 100mg x 4 Viagra 100mg x 8 Viagra 100mg x 16 Cialis 20mg x 8 Cialis 20mg x 4 Maximum Powerful x 6 Cialis 20mg x 16 Ten whip king x 4 Viagra 100mg x 32 FLY x 4
 
Utvalda
Viagra 100mg x 16 Viagra 100mg x 16
1,592.00kr  
Cialis 20mg x 8 Cialis 20mg x 8
729.00kr  
Ten whip king x 4 Ten whip king x 4
398.00kr  
FEN x 4 FEN x 4
398.00kr  
Maxman x 10 Maxman x 10
438.00kr  
Black Ant  460mg x 8 Black Ant 460mg x 8
729.00kr  
 

Afrodisiaka - Alkohol

Afrodisiaka - Alkohol  

Användningen av alkohol för att stimulera könsdriften är av gammalt ursprung. "Sine Ceres et Libero friget Venus" (Utan Ceres och Libero [=Bacchus] fryser Venus, dvs utan mat och dryck ingen älskog) skrev Terenius i Eunuchus.
Men man noterade också att användning till övermått drastiskt hindrade varje försök till älskog. "En verklig fylla är motbjudande," noterade Ovidius i "Ars amatoria" ("Kärlekskonsten"), "men ofta kan det underlätta om man låtsas vara berusad. Gör du misstag i uppförandet kan det tillskrivas vinet som du låtsas ha förtärt."

Shakespeare, i Macbeth, akt II, scen III, låter portvaktaren förklara (i Hagbergs klassiska översättning) att:
I älskogsväg både hjälper det och stjälper det: det hjälper fram begärelsen men det stjäl undan förmågan. Man skulle kunna säga, att ett gott rus bär sig åt som en lagvrängare med älskogen; skapar den och förintar den; väcker den och släcker den; uppmuntrar den och avskräcker den; reser upp den och slår ned den; med ett ord, vränger den till sömns, bringar den på skam och går sin väg.

En måttlig mängd alkohol kan minska spänningar och få hämningar att släppa, speciellt för mycket kraftigt hämmade personer, men de dämpande effekterna tar snart överhanden. Mer än ett halvt gram alkohol per kilo kroppsvikt bör undvikas av var och en som vill bibehålla sin fulla förmåga att utöva älskog. Väger man 75 kilo svarar detta mot en konsumption av högst en halvflaska vin innan man vill att det skall vara dags...

Möjligen kan det också finnas andra fysiologiska effekter. En studie, publicerad 1994 i den brittiska vetenskapliga tidskriften Nature hävdar att alkohol skulle höja testosteronnivån hos kvinnor. I vanliga fall bildar kvinnor omkring tiondedelen så mycket testosteron som män. Enligt Dr. Weil skulle "ett tillskott, även av små kvantiteter, kunna dramatiskt öka könsdriften. För kvinnor, som saknar intresse och lust för sexuell aktivitet kan en sådan behandling förändra fullständigt förändra livet.